CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN

__CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN__

I. Bảo mật thông tin nguồn hàng

Hỏa Tốc Logistics cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của Hỏa Tốc Logistics là hành vi được nghiêm cấm.

Hỏa Tốc Logistics chỉ sử dụng các thông tin lịch sử nhập hàng của Khách hàng vào mục đích nâng cao dịch vụ dành cho chính Khách hàng và các mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng .

II. Bảo mật thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký trên Hỏa Tốc Logistics được bảo mật tuyệt đối. Hỏa Tốc Logistics cam kết chỉ sử dụng thông tin này trong hoạt động giao dịch với Khách hàng và các hoạt động marketing, chăm sóc Khách hàng của riêng.

III. Chính sách lưu trữ thông tin

Hỏa Tốc Logistics sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của Hỏa Tốc Logistics

Thời gian lưu trữ trực tuyến tối thiểu là 1 năm kể từ thời điểm phát sinh thông tin. Để đáp ứng hiệu năng của hệ thống, Hỏa Tốc Logistics có thể phải xóa hoặc ẩn các thông tin quá thời gian lưu trữ.

Hỏa Tốc Logistics sẽ ghi lại các hành động / thao tác và các nội dung trao đổi của Khách hàng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích đảm bảo an toàn và sự rõ ràng của giao dịch, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng.

Hệ thống của Hỏa Tốc Logistics sẽ tự động thực hiện một số tác vụ sau:

+ Tự động chuyển trạng thái “Hoàn thành” sau 14 ngày giao hàng cho các đơn hàng có trạng thái “Nhận hàng”. Viêc chuyển trạng thái này nhằm mục đích kiểm soát đúng trạng thái đơn hàng; không ảnh hưởng tới dữ liệu và các thông tin trao đổi về đơn hàng (nếu có).

+ Tự động xóa đối với các đơn hàng nằm trong đơn báo giá được tạo nhưng không đặt cọc sau 15 ngày tạo đơn. Tự động xóa các sản phẩm lưu trong giỏ hàng nhưng không tạo đơn sau 15 ngày.

+ Tự động xóa các đơn hàng có trạng thái “HỦY” hoặc “HẾT HÀNG” khỏi Danh sách đơn hàng của Quý khách sau 60 ngày lưu trên hệ thống;

+ Truy thu tài chính đối với các đơn hàng còn thiếu tiền hàng, PVC hoặc phí dịch vụ hoặc chuyển nhầm trạng thái “hết hàng”.

IV. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ Hỏa Tốc Logistics chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần quý khách cung cấp khi đặt hàng nhằm liên hệ xác nhận khi có đơn hàng để đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

V. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên hệ xác nhận đơn hàng và chuyển hàng tới địa chỉ mà quý khách yêu cầu.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp phát sinh.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với Hỏa Tốc Logistics

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

VI. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trong kho dữ liệu của Hỏa Tốc Logistics